TILLBEHÖR

RBI begrÀnsar utlÄningsgrÀnserna för NBFC:er för att fÄ dem i nivÄ med bankernas

I Ànnu ett drag för att tÀppa till regleringsklyftan mellan banker och skuggbanker har Indiens centralbank (RBI) beordrat exponeringsgrÀnser för icke-banksfinansieringsföretag, i linje med kommersiella banker.

I ramverket för stora exponeringar som slÀpptes pÄ tisdagen, begrÀnsade regulatorn den samlade exponeringen av NBFC:er som Àr i det övre lagret mot en enhet till 20 % av kapitalbasen. GrÀnsen kan endast förlÀngas med ytterligare 5 % med styrelsens godkÀnnande. För en viss lÄntagargrupp Àr taket pÄ 25 %, med ytterligare 10 % om exponeringen Àr mot infrastruktur.

NBFC:erna i det övre skiktet Àr vanligtvis de 10 bÀsta nÀr det gÀller tillgÄngsstorlek.

DÀremot kan NBFC:er som Àr intresserade av infrastrukturfinansiering ha en exponering pÄ 25 procent, med en option pÄ ytterligare 5 procent av primÀrkapitalet till en enda motpart. För en grupp anslutna motparter kan infrastrukturföretag ha en exponering pÄ 35 procent av primÀrkapitalet.

I hÀndelse av övertrÀdelse av de stora exponeringsgrÀnserna mÄste NBFC:erna rapportera till RBI:s tillsynsavdelning. Följaktligen kommer det att vara förbjudet att göra ytterligare exponeringar (pÄ enhets- eller koncernnivÄ) tills den Àr under grÀnsen. RBI har ocksÄ varnat för att varje underlÄtenhet att följa exponeringsgrÀnsen kan leda till att NBFC:er utdöms pÄföljder.

Dessa normer trÀder i kraft den 1 oktober 2022.

ÖVERBRYGGA KLYFTAN

  • RBI minskar regleringsarbitrage för NBFC:er genom att anpassa normer för stor exponering och avslöjande med banker
  • Den sammanlagda exponeringen mot en enda enhet uppgick till 20 % av kapitalbasen
  • För koncernföretag begrĂ€nsades exponeringen till 25 % av kapitalbasen
  • NBFC:er mĂ„ste rapportera avvikelser i tillgĂ„ngsklassificering och avsĂ€ttning
  • Normerna har ocksĂ„ skĂ€rpts för utlĂ„ning till styrelseledamöter och deras anhöriga

Detta Àr ytterligare ett steg av RBI för att begrÀnsa det regelarbitrage som fanns mellan banker och NBFCs. Under Ären har RBI harmoniserat reglerna mellan NBFCs och bankerna, i kölvattnet av de mÄnga fallissemangen som setts i skuggbanksomrÄdet, som började med att Infrastructure Leasing och Financial Services (IL&FS) gick i konkurs.

RBI hade kommit ut med skalbaserade regler för NBFC-sektorn, dÀr stora NBFC:er kommer att bli föremÄl för större granskning i likhet med bankernas. Vidare harmoniserade RBI normerna för intÀktsredovisning och icke-presterande tillgÄngar (NPA) klassificering för NBFCs, vilket sÄgs som ytterligare ett steg av centralbanken för att fÄ NBFCs regler i paritet med bankerna.

RBI har ocksÄ bett NBFCs att rapportera detaljer om deras avvikelser i tillgÄngsklassificering och avsÀttningskrav i sina Ärsbokslut, om avvikelsen överskrider tröskeln som faststÀllts av centralbanken.

NBFC:erna mÄste avslöja detaljer om avvikelser om RBI finner att de ytterligare avsÀttningskraven har överskridit 5 procent av de redovisade vinsterna före skatt och nedskrivningar av finansiella instrument för referensperioden eller om de ytterligare brutto nödlidande tillgÄngarna (NPA) identifieras av centralbanken överstiger 5 procent av de rapporterade brutto-NPA:erna för referensperioden. Dessa riktlinjer kommer att vara tillÀmpliga pÄ NBFCs i det övre och mittenskiktet.

RBI har ocksÄ bett dem att avslöja alla fall av brott mot villkoren för lÄn som utnyttjats eller skuldebrev utfÀrdade av dem. Utöver detta har RBI bett NBFC:erna i det övre lagret att lista sig pÄ börserna inom tre Är efter identifiering som ett övre lager NBFC.

Vidare har centralbanken bett alla NBFC:er att lÀmna ytterligare upplysningar i sina noter till konton, inklusive deras exponering mot fastigheter, kapitalmarknad, koncernintern exponering och osÀkrad valutaexponering. De har ocksÄ ombetts att avslöja sina exponeringar mot olika sektorer som jordbruk och nÀrstÄende aktiviteter, industrier, tjÀnster, personliga lÄn och andra.

Dessa riktlinjer kommer att gÀlla för Ärsbokslut för Äret som slutar 31 mars 2023 och framÄt, sa RBI.

Tillsynsmyndigheten har ocksÄ skÀrpt normerna för skuggbanker för utlÄning till fastighetssektorn genom att beordra att lÄntagaren ska ha förhandsgodkÀnnande frÄn statliga eller lokala myndigheter för projektet för att utnyttja lÄn.

“För att sĂ€kerstĂ€lla att lĂ„negodkĂ€nnandeprocessen inte försvĂ„ras pĂ„ grund av detta, medan förslagen kan sanktioneras i normala fall, ska utbetalningarna göras först efter att lĂ„ntagaren har erhĂ„llit nödvĂ€ndiga tillstĂ„nd frĂ„n regeringen / andra lagstadgade myndigheter,” sa RBI .

Normer har ocksÄ skÀrpts för utlÄning till styrelseledamöter och deras anhöriga av NBFC:er som ligger i mitten och övre lagret.

Dessa enheter kommer nu att behöva fÄ styrelsens godkÀnnande för att förlÀnga lÄn över Rs 5 crore och över till direktörerna, eller slÀktingar till direktörer. Detsamma gÀller för alla företag dÀr nÄgon av deras styrelseledamöter eller deras anhöriga Àr intresserade som delÀgare, chef, anstÀlld eller garant. Dessutom krÀvs samma godkÀnnande för alla företag dÀr nÄgon av deras styrelseledamöter eller deras slÀktingar Àr intresserade som en större aktieÀgare, direktör, chef, anstÀlld eller garant.

Mellanskiktets NBFC:er Ă€r – alla insĂ€ttningstagande NBFC:er (NBFC-Ds), icke-insĂ€ttningstagande NBFC:er med en tillgĂ„ngsstorlek pĂ„ Rs 1000 crore och över och NBFCs som Ă€r fristĂ„ende primĂ€rhandlare (SPDs), Infrastructure Debt Fund, Core Investment Companies (CICs) , Housing Finance Companies (HFCs) och Infrastructure Finance Companies (NBFC-IFCs).

Tillsynsmyndigheten har ocksÄ föreskrivit NBFC:er som Àr i det övre lagret för att upprÀtthÄlla ett kÀrnprimÀrkapital pÄ minst 9 procent av de riskvÀgda tillgÄngarna, jÀmfört med 5,5 procent för banker. Det lÀgsta kapitaltÀckningskravet för NBFC:er Àr 15 %.

KÀrnprimÀrkapital kommer att bestÄ av inbetalt eget kapital som emitterats av NBFC, överkurs till följd av emission av aktier, kapitalreserver som representerar överskott som hÀrrör frÄn försÀljningsintÀkter av tillgÄngar och lagstadgade reserver.

RBI har sagt att uppskjutna skattefordringar ska dras av i sin helhet frÄn kÀrnprimÀrkapitalet om DTA Àr förknippade med ackumulerade förluster.

Related Articles

Back to top button

Ad blocker detected

You must remove the AD BLOCKER to continue using our website THANK YOU